Biblioteka


CZWARTEK10 STYCZNIA

Jan:                                                                                                                       1 J 4
Wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Ewangelia:                                                                                                           Łk 4
Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Rozważanie:
Ale czy Jezus wszystkich nawrócił ku prawdzie o Bogu Miłości? Nawet w Jego własnej rodzinie nie wszyscy Mu uwierzyli. Przecież kuzyni chcieli Go porwać i zamknąć, bo mówili, że oszalał.
Jezus nie wszystkich nawrócił. Ani nie wszystkich faryzeuszów – owszem, byli i tacy, choćby Nikodem. Nie wszystkich celników – owszem, był taki: Mateusz. Nie wszystkie jawnogrzesznice – owszem, była taka: Maria Magdalena. Nie wszystkich członków Sanhedrynu – owszem, był taki: Józef z Arymatei. W sumie nawrócił znikomą liczbę ludzi.

Poezja:
Matka Boska śpiewa Dzieciątku:
Gwiazd, drzew się pytam strwożona: Kto w sen Cię utuli?
Tulimy się do Ciebie wszyscy – o luli – luli… 
                                                                                Jalu Kurek, Kołysanka