Biblioteka


CHRZEST PAŃSKI 
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Izajasz:                                                                                    Iz 42
Ja, Pan, powołałem Cię, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym.

Psalm:                                                                                      Ps 29
Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Dzieje Apostolskie:                                                                Dz 10
Piotr przemówił: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc”.

Ewangelia:                                                                               Łk 3
Gdy wszyscy snuli domysły co do Jana, on tak przemówił: „Idzie mocniejszy ode mnie. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.

Rozważanie:
Na każdego przychodzi czas prawdy. Każdy ma swój czas prawdy. Każdy czas jest czasem prawdy. Byle podjąć to wezwanie. Żeby dopowiedzieć wszystko do końca. Żeby domyśleć do głębi rzeczy. Żeby postawić kropkę nad i. Żeby siebie zobaczyć tak, jak sam Bóg nas widzi. A przynajmniej jak nas widzą ludzie.

Poezja:
Nad Jordanem się niebo otwarło
i z Obłoku rozdartego światło
na kędziorach się wsparło,
ma ustach łagodnych
i w oczach pogodnych
zostało.

Oto jest. W samotni czekaniu
obwołany głodnym prawdy tłumom
przychodzący ratować co zginęło,
leczyć rany,
aby Ojca Jego
dokonane było
na tej ziemi dzieło.
                                        P. Heintsch, Chrzest Jezusa