Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł:                                                                           Hbr 2
Musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga.

Samuel:                                                                          1 Sm 3
Przybył Pan i zawołał: „Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo słucha Twój sługa”.

Ewangelia:                                                                      Mk 1
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”.

Rozważanie:
A tak byśmy chcieli wszystko zrozumieć, tak byśmy chcieli wszystko pojąć, tak byśmy sobie wszystko chcieli wytłumaczyć, zbudować logiczną piramidę; udowodnić, by się sprawdzała pod każdym względem. Ale nam brakuje tego wszystkiego, czego człowiek nie ma i nigdy mieć nie będzie, ażeby zbudować trafną odpowiedź na pytania, które nas dręczą.