Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Paweł:                                                                                       Hbr 3
Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca, niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga.

Samuel:                                                                                     1 Sm 4
Klęska była bardzo wielka. Zginęło bowiem 30 tysięcy izraelskiej piechoty. Arka Boża została zabrana.

Ewangelia:                                                                                 Mk 1
Trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz”.

Rozważanie:
Jesteśmy współtwórcami naszego zbawienia. Bóg sam nie wystarczy. Musi być jeszcze nasza dobra wola.