Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Paweł:                                                                                  Hbr 4
Myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i ci, którzy wyszli z Egiptu, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie włączyli się przez wiarę.

Samuel:                                                                               1 Sm 8
Zebrała się cała starszyzna Izraela i udała się do Samuela. Odezwali się do niego: „Ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla”.

Ewangelia:                                                                           Mk 2
Przyszli do Niego z paralitykiem. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże.

Rozważanie:
Na to, żeby Bóg mógł odpuścić człowiekowi grzechy, człowiek musi żałować. Albo miłować. Albo uwierzyć. Albo zaufać. Jezus oświadcza: „Odpuszczają się grzechy twoje”. Ale to dlatego, bo jak święty Marek pisze: „Jezus, widząc ich wiarę”. A czymże jest wiara, jeżeli nie zjednoczeniem z Bogiem. Jezus taką wiarę w nich zobaczył. Oni taką wiarę w sobie przynieśli do Jezusa.