Biblioteka


SOBOTA 

SOBOTA

Paweł:                                                                                  Hbr 4
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.

Samuel:                                                                               1 Sm 9
Samuel odparł Saulowi: „To ja jestem widzący. Chodź ze mną, powiem ci wszystko, co jest w twoim sercu”.

Ewangelia:                                                                           Mk 2
A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej. I rzekł do niego: „Pójdź za Mną”.

Rozważanie:
A prorocy są na to, żeby nas budzili. Żeby nam dawali do myślenia. Żeby nas pogłębili. Żeby nas uczyli życia. Dzisiaj prorokami nazywamy świętych.