Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (21 I)PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                                     Hbr 5
Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga.

Samuel:                                                                                   1 Sm 15
Samuel odrzekł: „Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa rozkazom Pana? Otóż lepsze jest posłuszeństwo od ofiary”.

Ewangelia:                                                                               Mk 2
„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie”.

Rozważanie:
To, co głosi Jezus, jest nową religią. Ta nowa religia nie jest od gromów ani od błyskawic, ani od drżenia ziemi. Jest od troski, aby drugi człowiek nie tylko nie umierał z głodu, ale by mógł żyć przy tobie w wolności, w godności i w szacunku. Jezus na początku przemienił wodę w wino. A potem ludzi karmił, gdy byli głodni; uzdrowił teściową Piotra, gdy została objęta gorączką; wskrzesił syna matce, która idzie w orszaku pogrzebowym. A tymczasem Jego przeciwnicy wciąż Go atakowali: „Uczyń znak” – w domyśle: taki, jak czynili wielce prorocy Izraela.