Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Paweł:                                                                                     Hbr 7
Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa.

Samuel:                                                                                  1 Sm 18
Jonatan powiedział: „Niech nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi. Nie zawinił on przeciw tobie. A czyny jego są dla ciebie bardzo pożyteczne”.

Ewangelia:                                                                              Mk 3
A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu.

Rozważanie:
Wołaj nas. Wołaj jak najczęściej. Jak najwyraźniej, jak najgłośniej. Żebyśmy szli za Tobą. Żebyśmy szli ku Tobie. Żebyśmy szli złączeni z Tobą.