Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Paweł:                                                                                    Hbr 8
Nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, bo wszyscy mnie poznają, od małego aż do wielkiego.

Samuel:                                                                                  1 Sm 24
Saul zaczął głośno płakać. Mówił do Dawida: „Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż świadczyłeś mi dobro, podczas gdy ja wyrządzałem ci krzywdę”.

Ewangelia:                                                                             Mk 3
Ustanowił Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Rozważanie:
A my tak nadsłuchujemy. A my się tak rozglądamy. Że może blask z nieba zejdzie, słońce zacznie wirować, na ścianie pokaże się wizerunek – przynajmniej na szybie, obraz albo figura zacznie płakać. I będziemy się mogli upewnić, że Bóg jest.