Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                    Hbr 9
Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego.

Samuel:                                                                                  2 Sm 1
Żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie. Tak bardzo mi byłeś drogi. Jakże zginąć mogli wśród boju bohaterowie.

Ewangelia:                                                                              Mk 3
Tłum się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.

Rozważanie:
A czyż nie większym cudem jest, czyż nie bliższe obecności Boga, gdy zbrodniarz pokutuje, oszust przyzna się do złodziejstwa, nieprzyjaciel wyciągnie rękę z przeproszeniem, ten, kto skrzywdził, przyzna się do winy. To tutaj trzeba przychodzić jak na górę Synaj. Bo to znaczy, że Bóg zamieszkał w człowieku.