Biblioteka


3. NIEDZIELA ZWYKŁA3. NIEDZIELA ZWYKŁA

Nehemiasz                                                                         Ne 8
Zgromadził się cały lud jak jeden mąż i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego. I czytał z tej księgi na placu od rana aż do południa.

Psalm:                                                                                Ps 19
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Paweł:                                                                               1 Kor 12
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Ewangelia:                                                                         Łk 1
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

Rozważanie:
Czy jesteś światłem, które rozprasza ciemności? Czy masz coś ważnego, mądrego do powiedzenia sobie, ludziom, światu? Czy jesteś ciemnością – taką jak ta, która cię otacza, jesteś w nią wtopiony, nie ma cię. I możesz najwyżej opowiedzieć o zbrodniach, o których pisali w gazecie, które pokazywali w telewizji.

Poezja:
Jakżem wyrazić w stanie
Dzięk Tobie tysiąckrotny,
Żeś stworzył miłość, Panie,
Choć żyję tak samotny.
                                    L. Staff, Piosnka dziękczynna