Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (28 I)PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                              Hbr 9
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, ale do samego nieba.

Samuel:                                                                            2 Sm 5
Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan Bóg Zastępów był z nim.

Ewangelia:                                                                       Mk 3
Jezus mówił im: „Jak może szatan wyrzucać szatana?”.

Rozważanie:
Może na widok piętrzącego się wokół zła, które prawie włazi drzwiami i oknami do twego domu, zareagujesz szczelnym zamykaniem okien i drzwiami zabezpieczonymi na wszystkie sposoby. I może odwrócisz się od niego plecami i powiesz: „Cóż mnie to wszystko obchodzi”.