Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                                  Hbr 10
Ofiary ani daru nie chciałeś. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: „Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”.

Samuel:                                                                                2 Sm 6
Arkę Pana ustawiono w środku namiotu, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary pojednania.

Ewangelia:                                                                            Mk 3
„Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”

Rozważanie:
Wielkość człowieka ocenia się zakresem odpowiedzialności za ludzi. Czy tylko martwisz się o siebie, a może o siebie i rodzinę najbliższą, czy również wychodzisz poza krąg swojego domu i troszczysz się o środowisko, w którym żyjesz – w którym się obracasz, w którym się przyjaźnisz. A może patrzysz jeszcze szerzej – na miasto, na kraj, na ludzkość. Czy cię stać na takie horyzonty, na taką troskę, na taką miłość?