Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Paweł:                                                                                 Hbr 10
Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem.

Samuel:                                                                               2 Sm 7
Tyś, o Panie Zastępów, objawił słudze swemu, mówiąc: Zbuduję ci dom.

Ewangelia:                                                                          Mk 4
„Nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

Rozważanie:
Mówimy: „Gdyby wcześniej wsiadł do pociągu”. „Gdyby później wsiadł do pociągu”. „Gdyby przyszedł na umówione spotkanie punktualnie”. „Gdyby nie przyszedł na umówione spotkanie punktualnie”. „Gdyby wsiadł w ten samolot”. „Gdyby nie wsiadł w ten samolot”. Gdyby się tak nie spieszył”. „Gdyby się pospieszył”. „Gdyby tak bardzo nie uważał na siebie”. „Gdyby bardziej uważał na siebie”. „To mógłby żyć. Mógłby mieć długie lata wspaniałego życia. A winien on, winien tamten, winien jeszcze ktoś inny”.
A tak naprawdę, te wszystkie rady, które dajemy zmarłym, są śmieszne.