Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (4 II)PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                                  Hbr 11
Nie wystarczyłoby mi czasu na opowiadanie o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, stali się bohaterami.

Samuel:                                                                                2 Sm 15
Dawid wstępował na Górę Oliwną. Wchodził na nią płacząc i mając głowę zasłoniętą. Szedł boso.

Ewangelia:                                                                           Mk 5
Prosił Go opętany, żeby mógł pozostać przy Nim. Ale nie zgodził się na to. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił.

Rozważanie:
Apostołem być. Najpierw trzeba zacząć od uporządkowania swego otoczenia miłością. Od zagospodarowania swego świata miłością. Swojego domu rodzinnego, środowiska pracy, grona przyjaciół, znajomych. A potem sam się przekonasz, do czego Bóg cię powołał.

Poezja:
Nie widzą Ciebie moje oczy,
Nie słyszą Ciebie moje uszy;
A jesteś światłem w mej pomroczy,
A jesteś śpiewem w mojej duszy!
                                                           L. Staff, * * *