Biblioteka


WTOREK
WTOREK

Paweł:                                                                                  Hbr 12
Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taka wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu.

Samuel:                                                                                2 Sm 18
„Niech się raduje pan mój, król, dobrą nowiną. Właśnie dziś Pan wymierzył ci sprawiedliwość, uwalniając cię z ręki wszystkich, którzy powstali przeciwko tobie”.

Ewangelia:                                                                            Mk 5
„Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go.

Rozważanie:
Trzeba uczyć dzieci i siebie, że przed jedzeniem należy myć ręce, że należy dbać o higienę osobistą. Ale przede wszystkim trzeba uczyć dzieci i siebie, że należy czynić dobrze, a nie wolno wyrządzać krzywdy. I dopiero w świetle tej zasady można prawidłowo ujrzeć mycie rąk i higienę osobistą. Jeżeli tak tego problemu nie ustawimy, to cała musztra traci sens.