Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł:                                                                                     Hbr 12
Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Kogo Pan miłuje, tego karze. Chłoszcze zaś każdego, którego przyjmuje za syna.

Samuel:                                                                                   2 Sm 24
Dawid zwrócił się do Pana: „Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem. Lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie”.

Ewangelia:                                                                              Mk 6
Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”.

Rozważanie:
Pozostaje pytanie, dlaczego Pan Bóg odwołuje kogoś w tym czasie, a nie w tamtym. To jest pytanie rzucone wiatrowi, który pędzi przed nami. To jest pytanie do wiatru, który nazywa się Miłość.