Biblioteka


5. NIEDZIELA ZWYKŁA5. NIEDZIELA ZWYKŁA

Izajasz:                                                                                     Iz 6
I powiedziałem: Biada mi. Jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach.

Psalm:                                                                                       Ps 138
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę Ci śpiewał psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Paweł:                                                                                      1 Kor 15
Za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna, przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną.

Ewangelia:                                                                                Łk 5
„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili”

Rozważanie:
Ewangelia pokazuje nam Jezusa często zajętego uzdrawianiem. Nie naucza, nie odpowiada na pytania, nie podaje rady. Po prostu uzdrawia. Naucza nas uzdrawianiem. Pokazuje troskę o chorych. Naucza nas, abyśmy troszczyli się o naszych chorych. Kiedyś nawet powiedział: „Byłem chory, a przyszliście do Mnie”.

Poezja:
Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i w trwodze,
Nie znajdując, myślałem, żem szedł drogą kłamną;
I spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze,
Bowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za mną.
                                                                              L. Staff, Wyszedłem szukać…