Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (11 II)PONIEDZIAŁEK

Księga Rodzaju:                                                                   Rdz 1
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Księga Królewska:                                                              1 Krl 8
Kapłani wprowadzili Arkę Przymierza na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego. A w Arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem.

Ewangelia:                                                                           Mk 6
Ludzie biegali po całej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa.

Rozważanie:
Wciąż tęsknimy za politykami, którzy by nie kompromitowali polskiego imienia przed swymi rodakami, jak również na polu międzynarodowym.

Poezja:
Wędrowałem dzień cały pod cienia ciężarem,
W chłodziem południe minął, by oto u końca
Płonąć Tobą, o zmierzchu mym, czerwonym żarem,
Jako wieczorna rzeka o zachodzie słońca.
                                                                       L. Staff, Wyszedłem szukać…