Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 1
A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.

Księga Królewska:                                                              1 Krl 8
Salomon rzekł: „Zważ na modlitwę Twego sługi i jego błaganie i wysłuchaj tę modlitwę, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz”.

Ewangelia:                                                                            Mk 7
Odpowiedział im: „Uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.

Rozważanie:
Jezus, wypominając faryzeuszom, że zachwiali hierarchię ważności, że dbają bardziej o przepisy talmudyczne niż o przykazania Boże, mógł podać jako przykład wiele ich nadużyć. A podał czwarte przykazanie. Z czego wynika, że krzywda wyrządzona ojcu czy matce jest dla Jezusa sprawą najbardziej istotną. I chyba z każdego powodu. Również ogólnonarodowego – że jeżeli zaprzepaścimy szacunek dla rodziców, to burzymy nie tylko porządek domowy, ale i społeczny.