Biblioteka


ŚRODA POPIELCOWAŚRODA POPIELCOWA

Joel:                                                                                     Jl 2
Niechaj płaczą kapłani! Niech mówią: „Przepuść, Panie, ludowi Twojemu…”

Psalm:                                                                                  Ps 51
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swojej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Paweł:                                                                                 2 Kor 5
Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej.

Ewangelia:                                                                          Mt 6
„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: Już odebrali swoją nagrodę”.

Rozważanie:
Czas Wielkiego Postu to czas podobny do Adwentu. Tam oczekiwaliśmy na narodzenie Jezusa. Tu oczekujemy na zmartwychwstanie Jezusa. Tam rekolekcje – czas pokuty. Tu rekolekcje – czas pokuty. Tam oczekiwaliśmy na nasze nowe narodzenie. Tu oczekujemy na nasze nowe zmartwychwstanie.

Poezja:
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla  d a r ó w  Nieba…
                              Tęskno mi, Panie… 
                                           C.K. Norwid, Moja piosnka II