Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Izajasz:                                                                              Iz 58
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

Ewangelia:                                                                         Łk 5
Jezus zobaczył celnika. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.

Rozważanie:
Tak potrzeba nam wyczulenia na Słowo Boże. Tak potrzeba, abyśmy usłyszeli Słowo Boże. Tak potrzeba zachwytu Słowem Bożym, przyjęcia Słowa Bożego. Tak potrzeba, byśmy się stali słowem Bożym.