Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (18 II)PONIEDZIAŁEK

Księga Kapłańska:                                                                 Kpł 19
Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię.

Ewangelia:                                                                              Mt 25
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy odezwie się do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego”.

Rozważanie:
Przecież chce zbudować królestwo Boże na ziemi. Chce być władcą dusz ludzkich – ludzi, którzy pokochają Boga całym sercem, a bliźniego swego jak siebie samego. Jest propozycja, którą stawia szatan: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane”. No to niechże bierze. Będzie władcą świata. Ludzi, którzy pokochają Boga i bliźniego jak siebie samego. A to, że trzeba szatanowi oddać pokłon – niech będzie pokłon, byle być władcą całego świata.
Tylko Jezus wie, z kim rozmawia. Szatan po prostu kłamie. Szatanowi nie jest poddana potęga i wspaniałość. A po drugie, pokłon to symbol – pokłon to podporządkowanie się prawu szatana. Pokłon to nienawiść, przemoc, gwałt, zniewolenie.