Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Estera:                                                                                    Est 14
Estera zwróciła się do Pana: „Wspomóż mnie, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Daj odpowiednią mowę w usta moje”.

Ewangelia:                                                                             Mt 7
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”.

Rozważanie:
Jeżeli Bóg dopuścił, żeby Syn Jego, Jego Słowo, nasz Mesjasz był kuszony przez szatana, to również i na to, aby nas ostrzec – abyśmy nie dali się zwieść szatanowi. Byśmy nie powiedzieli, że o tym nikt nas nie powiadomił, że taka ewentualność w ogóle istnieje.