Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ezechiel:                                                                                Ez 18
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechu, który popełnił.

Ewangelia:                                                                            Mt 5
„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim”.

Rozważanie:
Nie wolno powiedzieć: „Za wszelką cenę”. Nigdy. W żadnym wypadku. W żadnej akcji. W żadnym budowaniu planów, celów, zamiarów. Bo to jest oddanie szatanowi pokłonu. Chociażby tylko pokłonu. „Za wszelką cenę chcę być bogaty, sławny, potężny, pierwszy” – tego nie wolno nigdy powiedzieć. Przy całej tęsknocie, chęci, dążności, parciu ku wielkości. Do czego każdy z nas ma prawo, a nawet obowiązek. To przecież nigdy za wszelką cenę.
Jest tylko jeden wyjątek: za wszelką cenę chcę kochać.