Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (25 II) 

PONIEDZIAŁEK

Daniel:                                                                                     Dn 9
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość, odstąpiliśmy od Twoich przykazań.

Ewangelia:                                                                              Łk 6
„Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze”.

Rozważanie:
Co to znaczy modlić się? To spotkać się swoim duchem z Duchem Bożym. To przebić się przez swoją cielesność, ziemskość, przez swoje wyobrażenia i niepokoje. I utonąć w Nim – który jest Pokojem, Ciszą, Światłem, Pięknem, Mądrością, Miłością.