Biblioteka


3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Księga Wyjścia:                                                                     Wj 3
Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Pan rzekł mu: „Nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”.

Psalm:                                                                                      Ps 103
Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Paweł:                                                                                      1 Kor 10
Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali.

Ewangelia:                                                                               Łk 13
Donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei?”

Rozważanie:
Tajemnica człowieka. Przecież ma możliwości nieopisane. Tak intelektualne jak moralne. Jest stworzony dla dobra. Leżą w nim pokłady tej wartości wciąż do wykorzystania. Ale tuż obok, na milimetr, piętrzą się przepaści, wąwozy zła – interesowności, pychy, chciwości, zazdrości, nienawiści. Jedno obok drugiego. Jedno wciągające za sobą drugie. Aż prawie nie do odróżnienia, aż prawie nie do przeanalizowania – co jest dobrem, co jest złem; kiedy jesteś dobry, kiedy jesteś zły; ile w tobie wielkości, ile w tobie małości. W tobie – w twoich myślach, zamiarach, czynach.

Poezja:
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej…
                        Tęskno mi, Panie… 
                      C.K. Norwid, Moja piosnka II