Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Powtórzonego Prawa:                                                        Pwt 4
Nauczałem was praw i nakazów. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością.

Ewangelia:                                                                                         Mt 5
„Powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”.

Rozważanie:
Żeby nasze kobiety nie zrezygnowały z godności mistrzyni modlitwy. Tego oczekuje rodzina, naród, ludzkość, żeby dom rodzinny był domem modlitwy.