Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Jeremiasz:                                                                                      Jr 7
Nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami a nie twarzą.

Ewangelia:                                                                                      Łk 11
Niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”.

Rozważanie:
Największym darem, jaki otrzymałeś od Boga, jest życie. Żebyś o tym był święcie przekonany. Bo tylko wtedy go nie zmarnujesz.