Biblioteka


4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jozue:                                                                             Joz 5
Pan rzekł: Dziś zrzuciłem z was hańbę.

Psalm:                                                                             Ps 34
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Paweł:                                                                            2 Kor 5
To co dawne, minęło. A oto wszystko staje się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą.

Ewangelia:                                                                     Łk 15
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znowu ożył; zaginął, a odnalazł się”.

Rozważanie:
Buduj swój raj. Gdy studiujesz – studiuj. Nie łap dziesięć srok za ogon. Nie kombinuj. Gdy studia, to nie robienie interesów. Studiuj. Nie na to, żeby przepchnąć się z najniższą z możliwych ocen. Niech to będzie prawdziwe studium. A gdy już pracujesz – to pracuj. Nie mów: „Za takie pieniądze”. Pracuj dla pracy. Tym bardziej, że przecież wybrałeś to, co chciałeś. To zakładam. A więc pracuj dla pracy, którą lubisz, którą wtedy coraz bardziej będziesz lubił.

Poezja:
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają  t a k  za  t a k  – n i e  za  n i e –
Bez światło-cienia…
                          Tęskno mi, Panie…
                                C.K. Norwid, Moja piosnka II