Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Izajasz:                                                                                  Iz 49
Zabrzmijcie weselem niebiosa! Raduj się ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi.

Ewangelia:                                                                             J 5
„Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.

Rozważanie:
Nawet gdy będziesz zakochany powyżej uszu, nawet gdy spotkasz najcudowniejszego człowieka na świecie, pamiętaj – to jest tylko człowiek. A ty jesteś stworzony przez Boga. Do Niego idziesz, ku Niemu masz wyciągnięte ręce – chociaż czasem tak ci się nie zdaje – i On tylko może dać ci pełne szczęście. Jest twoim ostatecznym, jedynym celem.