Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Księga Mądrości:                                                                         Mdr 2
Pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych.

Ewangelia:                                                                                   J 7
Jezus, ucząc w świątyni, zawołał: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem”.

Rozważanie:
Przynajmniej od czasu do czasu zdaj sobie sprawę, ile zawdzięczasz swoim najbliższym – rodzicom, rodzeństwu, rodzinie, babciom, dziadziom, wujkom, ciociom, nauczycielom, kolegom, znajomym, myślicielom, pisarzom, malarzom, rzeźbiarzom, muzykom.