Biblioteka


5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Izajasz:                                                                                     Iz 43
Oto Ja dokonuję rzeczy nowej. Otworzę drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowie.

Psalm:                                                                                        Ps 126
Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Paweł:                                                                                        Flp 3
Nie mówię, że już osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił.

Ewangelia:                                                                                J 8
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.

Rozważanie:
To nie tylko wielkim świętym Bóg się objawia. Również tobie. Zobaczysz Go oczami swej duszy – wyraźniej niż ludzkimi oczyma. Poczujesz Go – bardziej niż dotykiem rąk. Usłyszysz – wyraźniej niż uszami. Przyjdzie do ciebie w cieple, w świetle, w miłości, w ogromie, w pięknie. Przyjdzie również w twojej klęsce, w twoim smutku, w twojej tragedii – żeby cię pocieszyć.

Poezja:
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!…
                       Tęskno mi, Panie… 
                    
C.K. Norwid, Moja piosnka II