Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (18 III)PONIEDZIAŁEK

Daniel:                                                                                    Dn 13
Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie.

Ewangelia:                                                                             J 8
„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

Rozważanie:
Już nieraz Bóg ci się objawił – w szczęściu czy w nieszczęściu; w twoim heroicznym porywie ku świętości; albo w grzechu. Lekki jak wiosenny wiatr, przechodzący przez gęstwinę leśną. Targnął tobą jak burza. Czasem jak światło księżyca. Czasem jak ogrom słońca. I zjawi ci się jeszcze nie raz. Zwłaszcza wtedy, gdy przyjdzie trudny czas – martwej fali, ciszy wiatru. I zdawać ci się będzie, że jesteś osamotniony jak strzaskana sosna. I zdawać ci się będzie, że nikogo wokół ciebie nie ma, tylko pustynia. I zdawać ci się będzie, że twoje życie nie ma sensu – nie ma sensu twoje działanie, twoje istnienie. Przyjdzie i dotknie twojej zrozpaczonej czupryny.