Biblioteka


WTOREK 
WTOREK

Księga Liczb:                                                                         Lb 21
Zaczęli mówić przeciwko Bogu.

Ewangelia:                                                                             J 8
„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem”.

Rozważanie:
To nie tylko wielkim mistykom objawiał się Bóg. Bo przecież my także jesteśmy trochę świętymi Pańskimi. Bo i my także jesteśmy trochę mistykami. I przekonasz się, że jest przy tobie. I będzie dla ciebie bardziej oczywisty niż zwyczajny dzień. Niż drugi człowiek.