Biblioteka


NIEDZIELA PALMOWANIEDZIELA PALMOWA

Izajasz:                                                                                    Iz 50
Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz.

Psalm:                                                                                      Ps 22
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Paweł:                                                                                      Flp 2
Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

Ewangelia:                                                                              Łk 22
Jezus zajął miejsce u stołu, a z Nim apostołowie. Wtedy rzekł do nich: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami”.

Rozważanie:
Znaleźć swoje miejsce w życiu. Z godnością, z szacunkiem. Znaleźć swoje miejsce zgodnie z powołaniem, do którego cię zawezwał Bóg. Nawet gdy ci się nie udało wypełnić swojej funkcji w społeczeństwie, którą sobie zakładałeś.

Poezja:
Jeżeli jesteś z Jego uczniów
uciekaj
jeżeli zdrajcą
nie trać czasu
jeśli Herodem
wyśmiej go jak błazna 
                               J. Pasierb, Pod warunkiem