Biblioteka


WIELKI PONIEDZIAŁEK (25 III)WIELKI PONIEDZIAŁEK

Izajasz:                                                                              Iz 42
To mówi Pan: Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie.

Psalm:                                                                                Ps 27
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

Ewangelia:                                                                        J 12
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.

Rozważanie:
Ile Wielkich Tygodni, ile naszych wydarzeń domowych, osobistych, kościelnych, narodowych? Jak to było dzisiaj? Jak to było przed rokiem, przed dziesięciu laty, gdy byłeś jeszcze dzieckiem? A na etapach twojego rozwoju, dojrzewania człowieczego, dojrzewania chrześcijańskiego? Jak daleko zawędrowałeś? Coś z tego zrozumiał? Jaki nurt w twoim roku jest dla ciebie ważny? Co w tym roku cię uderzyło? Co tobą wstrząsnęło? Czym się przestraszyłeś? Czym się uradowałeś?

Poezja:
jeżeli jesteś katem
czyń swoją powinność
jeśli Piłatem
podyskutuj nie zapomnij
umyj ręce 
                              
J. Pasierb, Pod warunkiem