Biblioteka


WIELKA SOBOTA 
WIELKA SOBOTA

Księga Rodzaju:                                                              Rdz 1
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Psalm:                                                                              Ps 104
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno,
światłem okryty jak płaszczem.

Paweł:                                                                              Rz 6
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

Ewangelia:                                                                      Łk 24
„Nie ma Go tutaj. Zmartwychwstał”.

Rozważanie:
W tych trzech dniach rozstrzygały się losy ludzkości jak i losy Izraela. Kto ma rację – czy faryzeusze i saduceusze, którzy uczą, że Bóg jest Bogiem Izraela, czy On, konający na krzyżu, który głosił, że Bóg jest Bogiem ludzkości.

Poezja:
jeśli spowijesz jak całun
jak kamień ostudzisz
jak pieczęć zastygniesz

jeśli otworzy cię anioł
                         J. Pasierb, Pod warunkiem