Biblioteka


WIELKANOC 

WIELKANOC

     Ale zmartwychwstał. Bo nie mógł nie zmartwychwstać. Mądrość Boża nie mogła być przekreślona przez głupotę ludzką. Prawda nie mogła być zastąpiona przez kłamstwo. Nienawiść nie mogła zwyciężyć miłości. A więc zmartwychwstał. Wskrzeszony przez Ojca. Aby potwierdzić prawdę Ewangelii: że Bóg kocha wszystkich, których stworzył. Nie tylko Żydów, ale i pogan; nie tylko bogatych, ale i biednych; nie tylko zdrowych, ale i chorych; nie tylko sprawiedliwych, ale i grzeszników. 
     Zmartwychwstały ukazywał się swoim uczniom – tym, którzy pouciekali w chwili próby. Bo przecież On przebaczył im ich słabość. Nie odwołał niczego, co do nich powiedział. Również i ich wybraństwa. Do Piotra, który Go się zaparł, nad jeziorem Galilejskim mówi: „Czy miłujesz Mnie więcej niż ci? Paś owce moje, paś baranki moje”. A do apostołów: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.