Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Dzieje Apostolskie:                                                                Dz 3
Piotr przemówił: „Zaparliście się sprawiedliwego. Ale Bóg Go wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami”.

Ewangelia:                                                                               Łk 24
Uczniowie opowiadali o tym, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.

Rozważanie:
Pomiędzy szampanem a kawą pachnącą, z mlekiem; pomiędzy „Wszystkiego najlepszego, zdrowia, zdrowia, życzę ci przede wszystkim zdrowia; pomiędzy dzieleniem się jajkiem – przebija niepokój: Co to wszystko dla mnie znaczy? W co ja wierzę? Ślizgam się czy dotykam istoty rzeczy? Czy to tylko dla mnie blichtr, zewnętrzna forma, tradycja – i tylko tyle?