Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Dzieje Apostolskie:                                                            Dz 4
Piotr powiedział: „Przełożeni ludu i starsi, On jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących. Ten, który stał się kamieniem węgielnym”.

Ewangelia:                                                                           J 21
Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. Gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”

Rozważanie:
Są w Ewangelii sceny dramatyczne, tragiczne czy wstrząsające. I do tej serii należy również pytanie Jezusa skierowane do Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Przecież parę dni temu on się Go zaparł. I dlaczego: „aniżeli ci”? Przecież inni apostołowie tylko pouciekali. A wyparł się Go ten, który miał być opoką Kościoła – który jest opoką Kościoła. I w tym wszystkim ta nuta nostalgiczna – że to o mnie chodzi, że to w jakiejś mierze mnie dotyczy.