Biblioteka


2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzieje Apostolskie:                                                         Dz 5
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu.

Psalm:                                                                                Ps 118
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska trwa na wieki”.

Apokalipsa:                                                                        Ap 1
Ja, Jan, doznałem zachwycenia i obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego. A On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: „Przestań się lękać. Jam Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Mam klucze śmierci i Otchłani”.

Ewangelia:                                                                        J 20
Było to wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte. Jezus wszedł i rzekł do nich: „Pokój wam”.

Rozważanie:
Bądź miłosierny. Matka wobec dziecka, dziecko wobec matki, ojciec wobec dziecka, dziecko wobec ojca, żona wobec męża, mąż wobec żony, nauczyciel wobec ucznia, uczeń wobec nauczyciela, petent wobec urzędnika, urzędnik wobec petenta.

Poezja:
Idziesz ku nam, Jezu, wyłaniasz się z mroku,
Słyszymy już blisko odgłos Twoich kroków.
Już w ciemności świata światło się wyłania,
Obraz Miłosierdzia, Postać ukochana.
                                     M. Skwarnicki, Jezu, ufam Tobie