Biblioteka


ŚRODA 
ŚRODA

Dzieje Apostolskie:                                                         Dz 5
Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa saduceuszów wtrącili ich do publicznego więzienia.

Ewangelia:                                                                        J 3
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Rozważanie:
Ciesz się, gdy przyjdzie do ciebie człowiek nieprzyjazny, gdy usłyszysz z jego ust choćby jedno ludzkie zdanie skierowane do ciebie, a nawet nie do ciebie.
Ciesz się, chociaż nie możesz być naiwniakiem. Nie myśl, że to jest już nawrócenie totalne, że to już inny człowiek, że ugory zaorane, że śmieci spalone, że brudy wyprane. Ale ciesz się. Nawet gdyby to był tylko jego jeden krok ku dobru, ku prawdzie.