Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Dzieje Apostolskie:                                                                  Dz 5
Arcykapłan zapytał: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię”. Odpowiedział Piotr i apostołowie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa”.

Ewangelia:                                                                                 J 3
Jezus powiedział do Nikodema: „Ten, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha”.

Rozważanie:
„Wiatr wieje, kędy chce”. To znaczy – droga w niepewność? Droga w niewiadome? Droga w zaledwie przeczuwane? Przeczuwane tylko intuicją, nawet nie domyślane? Droga, której przedtem nie przypuszczaliśmy, że istnieje? To obrazy, których nie dopuszczałeś do siebie, że są możliwe? To pojęcia dotąd tobie niedostępne?
Żeby poddać się takiemu wichrowi, trzeba odwagi, determinacji, a nade wszystko bezgranicznego zaufania Bogu, który prowadzi nas tekstami Pisma Świętego, ich poetyką.