Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (15 IV)PONIEDZIAŁEK

Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 6
Wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Postawili fałszywych świadków. „Słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał”.

Ewangelia:                                                                             J 6
Rzekł im Jezus: „Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości”.

Rozważanie:
Proś: wskrześ mnie, zmartwychwstań mnie. Jeszcze bardziej. Od mojego egoizmu i głupoty – ku mądrości i miłości, którą jesteś.