Biblioteka


WTOREKWTOREK

Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 7
Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: „Twardego karku i opornych serc i uszu, wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go”.

Ewangelia:                                                                              J 6
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni”. Rzekł do nich Jezus: „Jam jest chleb życia”.

Rozważanie:
Żeby nasze spotkania w tym wielkanocnym czasie, przy stole czy nie przy stole, nie sprowadzały się tylko do tego, co kogo boli, co mu dolega, na co choruje. Żeby nie kończyły się utyskiwaniem, czego komu brakuje, co chciałby jeszcze mieć.