Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 8
Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. A Szaweł niszczył Kościół.

Ewangelia:                                                                                J 6
Jezus powiedział do ludu: „To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

Rozważanie:
Cieszmy się. Bośmy wciąż jeszcze tacy odnowieni, wyczyszczeni, wyszorowani, uświęceni – czterdziestodniowym postem, Wielkim Tygodniem, rekolekcjami, Eucharystią i tym czasem Wielkanocnym, który przeżywamy.