Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 9
Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie.

Ewangelia:                                                                              J 6
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem”. Odtąd wielu uczniów Jego wycofało się i już z Nim nie chodziło.

Rozważanie:
Obyś nigdy nie powiedział: „Ja już swoje wiem. Ja już swoje przeżyłem. Już mi nikt nie może zaimponować”. Bo tak naprawdę, przed tobą są jeszcze światy nieodkryte, przygody intelektualne nieopisane, tematy do przemyślenia przeogromne.