Biblioteka


4. NIEDZIELA PO WIELKANOCY4. NIEDZIELA PO WIELKANOCY

Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 13
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy si e do pogan”.

Psalm:                                                                                    Ps 100
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
Służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Apokalipsa:                                                                           Ap 7
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum. I rzekł do mnie jeden ze starców: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga”.

Ewangelia:                                                                            J 10
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną”.

Rozważanie:
My przychodzimy do kościoła po mądrość. Bo słuchamy Słowa Boga, który jest samą Mądrością. Słuchamy. Obyśmy to jeszcze przyjmowali, oby nas przenikało. Obyśmy wychodzili z Nim w codzienność.

Poezja:
Tyś, Panie! Dla wód w wieczność uciekających – ujściem,
dla żeglarzy z fal na fale spienione rzucanych – przystanią,
dla serc od tęskności we wnętrzu swym omdlałych – winem,
dla skrzydeł od bicia w ściany klatek rozbolałych – nadzieją.
                  Zmiłuj się nad nami! 
                                                    E. Orzeszkowa, Zmiłuj się nad nami