Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (22 IV)PONIEDZIAŁEK

Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 11
Apostołowie i bracia przebywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki.

Ewangelia:                                                                                J 10
Jezus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, lecz wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem”.

Rozważanie:
Słowo Boga głosi nie tylko mądrość, ale głosi również miłość. Jedna rzeczywistość wynika z drugiej. Bez mądrości nie ma miłości, tak jak bez miłości nie ma mądrości.